МҲХС асослари бўйича кундузги шаклдаги 50 соатлик амалий машғулотлар, Шоҳиста Ёқубова билан

IFRS logo


билан МҲХС чўққилари сари

«МҲХС АСОСЛАРИ» (Rec).

бепул онлайн курси

IFRS.Cert ва IPFM дипломини олиш учун имтиҳонга тайёрланиш

IFRS logo
Курс ҳақида

Биз бу курсни МҲХС билан ҳеч қачон ишламаган ва у нимадан иборатлигини билишни истайдиганлар учун
яратдик

 • МҲХС ҳақида бошланғич билимларни берамиз
 • Молиявий ҳисоб юритиш асосларини ўргатамиз
 • Молиявий ҳисоботларни тушунишга ёрдамлашамиз
Бу нима?

Молиявий ҳисоб ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларидаги энг муҳими ҳақидаги базавий онлайн курс. Видеолар, тақдимотлар, тестлар, масофавий ва кундузги имтиҳонлардан иборат. Курс сизга IFRS.Academy нинг «МҲХС асослари» (IFRS.Cert) сертификати ва IPFM дипломини (Буюк Британия) олиш учун имтиҳонни топширишга тайёрланишга кўмаклашади

Кимлар учун?
 • талабалар, магистрантлар, ўқитувчилар;
 • бухгалтерлар, молиячилар, иқтисодчилар;
 • аудиторлар, солиқ маслаҳатчилари;
 • солиқ органлари ходимлари;
 • давлат ташкилотлари ходимлари учун
Ўқиш қандай олиб борилади?
 • вебинарларни кўрасиз, тақдимотларни, ўқув материалларини ўқийсиз
 • тестларни 90%га топшириб, кейинги дарсга ўтасиз
 • курсдан тўлиқ ўтасиз ва электрон сертификатни оласиз
Шоҳиста Ёқубова КУРС ЎҚИТУВЧИСИ Шоҳиста Ёқубова

МҲХС асослари ҳақида оддий ва тушунарли тилда гапириб берадиган, тестлар ва топшириқларни ўз ичига олган онлайн-курс

КУРС ЯКУНЛАНГАНДАН СЎНГ қуйидагиларни ўрганасиз

тушунасиз

МҲХС бўйича молиявий ҳисоботнинг мақсадлари, таркиби ва мазмунини

қўллай оласиз

ҳар қандай активлар, мажбуриятлар, даромадлар ва харажатларнинг тан олиниши, баҳоланиши, таснифланиши тамойилларини

МҲХСнинг базавий тушунчалари билан эркин ишлай оласиз:

асосий воситалар, тушум, қадрсизланиш, захиралар ва ҳ. к. лар

ҳисоботларни туза оласиз

молиявий натижалар, хусусий капиталдаги ўзгаришлар, молиявий ҳолат ва пул маблағларининг ҳаракати тўғрисида

МҲХС АСОСЛАРИ КУРС ДАСТУРИ
 1. МОЛИЯВИЙ АХБОРОТНИНГ МОҲИЯТИ ВА МАҚСАДИ
 2. МОЛИЯВИЙ АХБОРОТНИНГ СИФАТ ТАВСИФЛАРИ
 3. ПРОФЕССИОНАЛ АХЛОҚ
 4. ИККИЁҚЛАМА ЁЗУВ ВА ҲИСОБ ТИЗИМЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ. ТРАНЗАКЦИЯЛАР ВА ҲОДИСАЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ
 5. ҲИСОБЛАНМАЛАР ВА ОЛДИНДАН ТЎЛОВЛАР
 6. ПУЛ ОҚИМЛАРИНИ ДИСКОНТЛАШ. КЕЛГУСИ ВА ЖОРИЙ ҚИЙМАТ
 7. ҲАҚҚОНИЙ ҚИЙМАТ
 8. ХАТОЛАРНИ ТУЗАТИШ ВА ҲИСОБЛАБ ЧИҚИЛГАН БАҲОЛАРДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
 9. ҲИСОБОТ ДАВРИДАН КЕЙИНГИ ҲОДИСАЛАР
 10. АКТИВЛАР
 11. ҚИСҚА МУДДАТЛИ АКТИВЛАР. ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ. ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ
 12. ЗАХИРАЛАР
 13. АЙЛАНМАДАН ТАШҚАРИ МОДДИЙ АКТИВЛАР: ХАРИД ҚИЛИШ ВА АМОРТИЗАЦИЯ
 14. АЙЛАНМАДАН ТАШҚАРИ МОДДИЙ АКТИВЛАР: ҚАЙТА БАҲОЛАШ ВА ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ
 15. АКТИВЛАРНИНГ ҚАДРСИЗЛАНИШИ
 16. АЙЛАНМАДАН ТАШҚАРИ НОМОДДИЙ АКТИВЛАР ВА УЛАРНИНГ АМОРТИЗАЦИЯСИ
 17. МАЖБУРИЯТЛАР
 18. БАҲОЛАНГАН МАЖБУРИЯТЛАР, ШАРТЛИ МАЖБУРИЯТЛАР ВА ШАРТЛИ АКТИВЛАР
 19. ТУШУМ ҲИСОБИ
 20. ИЖАРА ҲИСОБИ
 21. МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАР
 22. КАПИТАЛ ТАРКИБИ
 23. ФОЙДА СОЛИҒИ ҲИСОБИ
 24. ВАЛЮТА АЙИРБОШЛАШ КУРСЛАРИ ЎЗГАРИШИНИНГ ОҚИБАТЛАРИ
 1. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
 2. ХУСУСИЙ КАПИТАЛДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
 3. МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
 4. ПУЛ ОҚИМЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
 5. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ЁРИТИШ. ҲИСОБ СИЁСАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
 6. ШЎЪБА КОМПАНИЯЛАР. УЮШМАВИЙ КОМПАНИЯЛАР
 7. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТАЛҚИН ҚИЛИШ
 8. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТАҲЛИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА МАҚСАДИ
 9. КОЭФФИЦИЕНТЛАР. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТАҲЛИЛИ

Курсни ўтинг, кундузги имтиҳонни топширинг ва ушбу имкониятга эга бўлинг:

дастури «Financial Reporting, FR» (ACCA) курсига ўхшаш бўлган «МҲХС бўйича молиявий ҳисобот» янги онлайн курсида бепул ўқиш

IFRS logo
Курсга ёзилиш